YUNUS EMRE'YE

Hakikat aşkına ermek diledim, «Hayret şarabından iç!.» dedin bana. Senden duyduğumu sana söyledim, «Bu kuru sözlerden geç!...» dedin bana. Varlığı, yokluğu sordum özüne; Sustun, bir damla yaş geldi gözüne. Ölüm nedir dedim bakıp yüzüne, Yüzüme bakıp ta «Hiç!...» dedin bana. Bağrımda yadını dağlıyorum, bak. Ben de senin gibi ağlıyorum, bak. Eriyip izinde çağlıyorum, bak; «İğil göz yaşından iç!...» dedin bana.

Hasan Âli Yücel ( 1897 - 1961 )

Hasan Âli Yücel, Hayatı, Seçme Şiir ve Yazıları, 1938, S. 32

ŞİİR PARKI