TÜRK KİMDİR?

Son günlerde klasik milliyetçilik anlayışı ile Türk kimliği hakkında çeşitli yorumlar ve tartışmalar yapılmaktadır. Sanki birileri bu tartışmaları bilerek ortaya atmakta ve yok yere zamanımızı ve gündemimizi meşgul etmektedirler. Bazen bu tartışmalar kırıcı olmakta ve hatta bu kısır tartışmaların dozu giderek artmakta, huzur bozucu olmaktadır.

Artık bu tartışmalar son bulmalıdır. Demokratik milliyetçilik anlayışı içinde "Türk kimdir?" sorusuna verecek yanıtlarımız çoktur. Örneğin:

- Ülkemiz demirbaşlarının üç kuruş on paraya elden çıkarılmasına karşıysan,

Türk'sün sen,

- Ülkemizin iç işlerine karışan AB ülke büyükelçilerine karşı tepki duyuyorsan,

Türk'sün sen,

- AB'ye üye olacağız umudu ile ulusal bağımsızlığımızı tehlikeye koyacak tavizlere karşıysan,

Türk'sün sen,

- Kıbrıs, Ege Adaları gibi ülkemizin geleceği için hayati önem arz eden konularda VER KURTUL'a karşıysan,

Türk'sün sen,

- Ümmetcilik isteklerini, ılımlı İslam kavramı icinde benimsetmeye çalışan ve bu konuda emperyalist ülkelerle işbirliği yapanlara karşıysan,

Türk'sün sen,

- Laik ve demokratik Cumhuriyetimize sahip çıkıyorsan,

Türk'sün sen,

- Ülkemizin birlik ve beraberliği için çalışıyorsan,

Türk'sün sen,

- Ülke bütünlüğünü korumak uğruna gerektiğinde canını verecek kadar bu ülkeyi seviyorsan,

Türk'sün sen,

- Siyasi rant kazanmak uğruna, kutsal dinimizi siyasete alet edenlere karşıysan,

Türk'sün sen,

- Siyaset - Ticaret - Bürokrat - Mafya işbirliği içinde ülkemizi soyanlara karşıysan,

Türk'sün sen,

- Borç yiğidin kamçısıdır mantığı ile ülkemizi gırtlağına kadar borca sokanlara karşıysan,

Türk'sün sen,

- Ekonomimizi IMF emrine sokarak, işçi-memur-çiftci-emekli düşmanı olanlara karşıysan,

Türk'sün sen,

- Kadın haklarını koruyup, onlara her alanda saygı gösterip, medeni ve siyasi haklarını kullanmalarına destek veriyorsan,

Türk'sün sen,

- Yüce önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK'ün dahice uygulamaya koyduğu ilke ve devrimlerine sahip çıkıyorsan,

Türk'sün sen,

- En önemlisi ulusal marşımız söylenirken, hemen gururla eşlik edebiliyorsan, bağımsızlık sembolu bayrağımız göndere çekilirken gözlerin dolacak şekilde duygulanabiliyorsan,

Türk'sün sen,

NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYEBİLENE!

Sevgi ve saygılarımla..

Prof. Dr. MEHMET ALİ KÖRPINARARKADAŞINIZA GÖNDEREBİLİRSİNİZ :
ŞİİR PARKI