MUNZUR DAĞLARI

Ovada kızıl bir granit seli Ufukta bir heykel bu nur dağları! Gülleri taş oyma, kartal bülbülü Mavi şafakların billûr dağları!.. Kopuyor boynunda her kızıl şimşek Gürleyen sesinden gökler çökecek; Gerilmiş sırtında kar benek benek Ateşten bir kaplan Munzur dağları...

Ömer Bedrettin Uşaklı
(1904 - 1946)

Parlâmenter Şairler, S. 314
ŞİİR PARKI