MUNZUR DAĞLARI

Ovada kızıl bir granit seli Bir heykel uzaktan Munzur dağları! Sanki bir canavar, hançer pençeli Göklere sıçrayan Munzur dağları!.. Kopuyor boynunda her kızıl şimşek Gürleyen sesinden gökler çökecek; Gerilmiş sırtında kar benek benek Kükremiş bir kaplan Munzur dağları...

Ömer Bedrettin Uşaklı
(1904 - 1946)
ŞİİR PARKI